Nostalgia

December 2021

GIRI KOLANUPAKA

November 2021

RAJARAO BOLE
KRISHNA PRASAD M
KATHIK PHANINDER KASTURI
SANKAR NARAYANAN
ASHWIN ACHARYA
VENKATA SATISH JAYANTHI
ANIRUDH BASU
SATISH SIRIMALLA
RAJEEV SUBEDAR
VEDAVYAS BURAGADDA

October 2021

B R SANTOSH
SUNDER NAGESH K
SARITHA NARMETA
SUBHAM MISHRA
VIJAY YARGAL
VENKATA SRI KISHAN PEYETTI
TULJA MISHRA
SRINIVAS RAO GADDE
Dr. KRISHNA MOHAN MVT
KANAKO
PRASHANTH GADDAMPALLY

September 2021

VENKAT ANKAM
JAYANTHI SAMPATH KUMAR
UNNIKRISHNAN POTTI
CHINNA SWAMY
SUNITHA POLA
AJAY DOGRA
DEEPAM MORPARIA
SHASHI SINGH
RAVI NAIR
MANOJ KUMAR SINGH
HARINI MADHIRA
K VENKAT RAGHAVAN
MAHESH DUNDIGALLA

August 2021

SWATI CHOUDARY
RAVI LANKAMALLA
LAKSHMI NARASIMHA MOORTHY
DEEPTHI VIJAY KUMAR
KRISHNA NISTALA
RAUSHAN KUMAR
RADHIKA WAKHARKAR
DR. N PRATAP KUMAR
BALBIR KUMAR
LEENA ROY
PRASANNA JANARTHANAN
SUNIL MENON
LITTY THOMAS

July 2021

SUBHAJIT SAHA
AVIK PAL
VANITHA DATLA
Social Wall